Om MI Support

Persondatapolitik

Introduktion

I forbindelse med rekruttering hos MI Support A/S vil vi behandle dine personoplysninger som her anført. MI Support A/S er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med din ansøgning.

Til vores ansøgere bruger vi rekrutteringssystemet Emply. Formålet med dette er at lette rekrutteringsprocessen for dig og MI Support A/S og gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af dig som kandidat. 

I forbindelse med brugen af Emply trækker MI Support A/S personoplysninger fra kandidater og behandler dem som et led i vurderingen af deres kompetencer og kvalifikationer i forhold til relevante stillinger eller uopfordrede ansøgninger.
Kontakt os hvis du har spørgsmål

Behandling af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er skrevet i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning og dit CV. Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning og CV forud for eventuel indgåelse af en ansættelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra B).

Som en del af vores evaluering kan det være, at den pågældende stilling kræver, at du gennemfører en personlighedstest eller at vi indhenter referencer fra tidligere eller nuværende arbejdsgiver. Dette gøres kun hvis du giver samtykke til dette (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra B). Resultater fra personlighedstests vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet – medmindre du opnår ansættelse hos MI Support A/S.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder personfølsomme oplysninger som fx cpr.nr., etnisk baggrund, seksualitet, religion, helbredsoplysninger etc.

Opbevaring og sletning

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos MI Support A/S, vil din ansøgning og de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personalemappe.

Tilbydes du ikke en stilling hos MI Support A/S, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder.

Hvis du uploader en uopfordret ansøgning eller CV til vores CV-bank, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder.

Modtagere

MI Support A/S bruger rekrutteringssystemet Emply til administration af rekrutteringsprocessen. MI Support A/S har indgået en databehandleraftale med Emply. Emply og deres underleverandører af IT-tjenester kan derfor have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der gælder databeskyttelseslovgivningen. For underleverandører, der befinder sig i tredjeland, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-kommissionens standardbestemmelser.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, hvis du finder det nødvendigt - eller at dine personoplysninger helt slettes.

Under særlige omstændigheder kan du bede om at få en oversigt over dine personoplysninger og bede os om at overføre disse til en anden dataansvarlig.

Du kan tilbagekalde samtykker, som du har afgivet i forbindelse med din ansøgning eller i forbindelse med en rekrutteringsproces. Tilbagekaldelse af samtykker, har indvirkning for den fremtidige behandling af personoplysninger. Ønsker du at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som beskrevet herunder.

Du kan til enhver tid redigere eller slette dine profiloplysninger ved at logge ind i din Emply-konto.

Kontakt

Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder eller hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

MI SUPPORT A/S
Korskildelund 4, 1.
2670 Greve

Telefon: +45 5555 12 12
Email: info@misupport.dk

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående adresse, telefonnummer eller e-mail.