HSE-Ledelse

HSE-ledelse (EHS, SHE, QHSE) forebygger ulykker eller hændelser ved særlige opgaver og minimerer risici for skader under normale forhold.

Strategi for Health, Safety, Environment planlægges inden byggeriets opstart. I projekteringsfasen udarbejdes en PSS, Plan for Sikkerhed og Sundhed, der har til formål at sikre, at alle der arbejder på pladsen har et godt arbejdsmiljø.

MI Support har erfaring med HSE under projektering, construction, mechanical completion, commisioning and qualifications og efter handover, hvis der skal udføres ekstraordinære opgaver. De ydelser, vi udfører er nævnt i den danske lovgivning omkring arbejdsmiljø og krav varierer alt efter byggeriets størrelse.

MI Support A/S • Korskildelund 4,1 • DK-2670 Greve • Tlf.: +45 4033 5669 eller +45 2947 0360
CVR nr. 2579 3714 • Sydbank, Glostrup afd. • Reg. nr. 6818 • Konto nr. 1099042
Cookie- og privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram