HSE-Ledelse

HSE-ledelse (EHS, SHE, QHSE) forebygger ulykker eller hændelser ved særlige opgaver og minimerer risici for skader under normale forhold.

Strategi for Health, Safety, Environment planlægges inden byggeriets opstart. I projekteringsfasen udarbejdes en PSS, Plan for Sikkerhed og Sundhed, der har til formål at sikre, at alle der arbejder på pladsen har et godt arbejdsmiljø.

MI Support har erfaring med HSE under projektering, construction, mechanical completion, commisioning and qualifications og efter handover, hvis der skal udføres ekstraordinære opgaver. De ydelser, vi udfører er nævnt i den danske lovgivning omkring arbejdsmiljø og krav varierer alt efter byggeriets størrelse.

cross menu