Ydelser

Projektledelse

Projektledere fra MI Support leverer projekter, der er afstemt i forhold til økonomi, tid og påkrævet sikkerhed. Vores projektledere spiller en central rolle i at sikre, at jeres byggeprojekt bliver gennemført effektivt og succesfuldt. De er ansvarlige for at planlægge, organisere og styre alle aspekter af byggeprojektet, fra design og planlægning til udførelse og afslutning.

Lad vores erfarne projektledere stå for både overblik og fremdrift i byggeriet

At lede et byggeprojekt kræver et solidt forarbejde og udførlig dialog med bygherre. Denne dialog er afgørende, så forventninger til projektet afstemmes.

Størstedelen af vores projektledere i MI Support har mange års erfaring i netop at sidde på bygherre- og rådgiversiden ved større og komplekse byggeprojekter. Her er det altafgørende med løbende rapportering om projektets stade såvel som fælles dialog om og håndtering af eventuelle udfordringer, der måtte opstå undervejs.
Kontakt os og hør mere

Hvorfor vælge en projekteder fra MI Support?

De fleste af vores projektledere har solid erfaring og ekspertise inden for projektledelse i byggebranchen, hvilket sikrer jer en mere effektiv og vellykket projektgennemførelse. Uanset om I skal have hjælpe til planlægning, ressourcestyring eller risikohåndtering, er MI Supports projektledere kvalificerede til at varetage opgaven.

Planlægning

Vores projektledere kan hjælpe med at planlægge og styre projektet fra start til slut. Dette inkluderer blandt andet udarbejdelse af en projektplan, fastsættelse af milepæle, koordinering af aktiviteter og sikring af, at projektet følger tidsplanen og budgettet.

Ressourcestyring

Vores projektledere sørger for at administrere og koordinere ressourcerne i projektet, såsom materialer, arbejdskraft og udstyr. De sikrer, at ressourcerne er tilgængelige på de rigtige tidspunkter og i de rigtige mængder, og at de bliver brugt effektivt for at opnå de ønskede resultater.

Risikohåndtering

Vores projektledere identificerer og håndterer risici i projektet. De sørger for at udarbejde en risikoplan og implementere strategier til at minimere eller håndtere risici, hvis de opstår. Dette kan hjælpe med at minimere risikoen for forsinkelser, budgetoverskridelser eller andre uønskede konsekvenser.

Projektlederens rolle i forberedelsesfasen

Projektlederens opgaver og ansvarsområder i forberedelsesfasen af et projekt kan variere afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet. En projektleder fra MI Support tilbyder blandt andet at stå for:
at definere projektets mål og succeskriterier i tæt sammen med bygherre
at udvikle en realistisk projekt- og tidsplan, der identificerer de nødvendige aktiviteter og opgaver for opfyldelse af projektets mål
at etablere en kommunikationsplan, der beskriver, hvordan projektets interessenter vil blive informeret om projektets status og fremskridt
at tildele nødvendige ressourcer til projektet, såsom personale, materialer, udstyr og budget
at identificere og vurdere potentielle risici og mulige hindringer for projektets succes og udvikle en plan for håndtering heraf.

Projektlederens rolle i udførelsesfasen

I udførelsesfasen af et byggeprojekt kan en projektleder fra MI Support blandt andet bidrage med:
at følge byggeriet tæt og overvåge arbejdets fremdrift, så byggeriet holder sig inden for den fastlagte tidsplan og budget
at sørge for, at alle nødvendige ressourcer såsom arbejdskraft, materialer og udstyr er til rådighed på rette tid og sted
at sikre, at det færdige byggeri opfylder de kvalitetsstandarder, der er fastlagt i kontrakten og krævet i regler og love
at kontrollere, at sikkerheds- og sundhedsprocedurer følges på byggepladsen, så risikoen for arbejdsulykker og sundhedsskader minimeres
at opretholde en god kommunikation med alle involverede parter, så eventuelle problemer eller uoverensstemmelser kan håndteres og løses hurtigt og effektivt.
– Vores projektledere er med deres viden om AB18 jeres sikkerhed for, at byggeprojektet overholder gældende love og regler, herunder arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet.
Simon Christensen
Sr. projektleder & medejer af MI Support

Få et sikkert, realistisk og afstemt byggeprojekt med AB18

AB18 er en standardkontrakt for bygge- og anlægsarbejder i Danmark, udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Byggeri.

Projektledere fra MI Support har godt kendskab til AB18, herunder de opstillede krav til tidsplaner, betalingsbetingelser og kvalitetsstandarder. Størstedelen af vores projektledere er efteruddannede i AB18, og vi sørger løbende for, at alle er klædt på med den nyeste viden inden for området.

I byggeriet vil vores projektledere supportere bygherre i anvendelsen af AB18, så der skabes en klar kontraktramme og fælles forståelse af projektet for alle parter, blandt andet i forhold til omfang, tidsplan, budget og ansvarsfordeling. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for konflikter og misforståelser mellem parterne og sikre en mere effektiv og vellykket gennemførelse af projektet.
Kom i kontakt med en kvalificeret projektleder

Fokus på et sikkert arbejdsmiljø

Hos MI Support tager vi arbejdsmiljø seriøst. Vi har et team af sikkerhedskoordinatorer, der står klar til at tage hånd om sikkerheden på byggepladsen. Alle vores arbejdsmiljøkoordinatorer er uddannede og har erfaring inden for alle led af byggeriet.

Ved at benytte vores arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen sikres, at byggeriet vil være muligt at arbejde på uden risiko for nedslidning eller ulykker.

I udførelsesfasen sikrer vi, at bygherres forpligtelser overholdes, og at byggepladsen er sikker for alle, der færdes der. Vi har en dialogbaseret tilgang og inddrager alle aktører på byggepladsen.
Læs mere om arbejdsmiljø og sikkerhed

Inddrag en erfaren projektleder med speciale i pharmabyggerier

Projektledelse inden for pharmabyggerier er en kompleks proces, der kræver stor ekspertise og erfaring. Byggeriet af pharmaceutiske faciliteter er desuden en meget krævende opgave, da det involverer strenge krav til hygiejne, sikkerhed og kvalitetssikring. Derfor er det essentielt, at mange af vores projektledere specialiseret i netop pharmaindustrien, dens standarder og regler.

Med en projektleder fra MI Support er I sikret, at byggeprojektet bliver udført i overensstemmelse med kravene i lovgivningen og industrien. Vi samarbejder med både arkitekter, ingeniører, entreprenører og regulatoriske myndigheder for at sikre, at byggeriet overholder de strenge krav i industrien.

I sidste ende er en erfaren og dygtig projektleder afgørende for at sikre, at byggeriet af jeres pharmaceutiske faciliteter bliver gennemført på en sikker, effektiv og succesfuld måde. MI Support har i tidens løb også haft samarbejder på en lang række projekter inden for spændende og krævende industrier såsom kemi, energi og fødevarer.
Se vores samarbejdspartnere her
– Vi har samarbejdet med en lang række aktører inden for pharma- og medicinalindustrien i over 20 år, så vores projektledere har indgående kendskab til, hvad denne type byggerier kræver.
Sonny Christensen
Ejer & stifter af MI Support
Malene smiler til møde med kollegaerne

Fagligt stærke projektledere styrker byggeprojektet

Vores projektledere har ofte en uddannelsesmæssig baggrund som enten ingeniører eller bygningskonstruktører. De er specialiserede i at designe og planlægge bygninger og strukturer, og deres arbejde indebærer ofte en række forskellige discipliner og tekniske færdigheder.

Projektledere fra MI Support er uddannede til at varetage den praktiske og tekniske projektering fra skitse til hovedprojekt, og dette gøres i samarbejde med projekteringens øvrige parter, f.eks. arkitekter, ingeniører og myndigheder.
Arbejdsopgaverne for en bygningsingeniør eller -konstruktør i MI Support kan blandt andet indebære:
at udarbejde konstruktionsplaner og de tekniske tegninger for byggeriet
at beregne de belastninger og kræfter, der påvirker bygningerne, og at vurdere materialernes styrke og holdbarhed
at overvåge byggeriet og sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de tekniske tegninger og planer
at identificere og løse de problemer, der måtte opstå under byggeriet eller i forbindelse med eksisterende bygninger.
Møde på MI Supports hovedkontor

Skab større værdi til jeres byggeproces med en erfaren projektleder

Vores byggeledere i MI Support sikrer byggeprojektets fremdrift, herunder at det overholder budgettet, tidsplanen og kundens krav og forventninger.

Ved at inddrage en dygtig og erfaren projektleder i byggeriet, kan I være sikre på, at byggeriet bliver gennemført med høj kvalitet og tilfredsstillende resultater for alle involverede parter.
Kontakt os i dag og hør mere