MI Support Construction

MI Support Construction er en dynamisk konsulentvirksomhed, der tilbyder controllere, projekt-, sikkerheds- og byggeledere til at styre byggeprocesser, ved både opførelse og renovering af fx bygninger, kontorer og laboratorier.
Læs mere her

Få hjælp til byggeprocessen af en erfaren rådgiver

Vi har mange års erfaring og vores projekt- og byggeledere er profesionelle indenfor alle led i byggeprocessen, vi kan håndtere styring af projekter gennem alle faser
– fra første idé til handover.

Bygge- & projektledelse

Vores bygge- og projektledere stræber efter at levere projekter i verdensklasse. Vores opgaver skal afleveres til den rette tid, i den rette kvalitet og ikke mindst til det aftalte budget. Dette kræver et solidt forarbejde med udførlig dialog med bygherre. Denne dialog er essentiel fra starten, så forventninger til kvaliteten afstemmes.

HSE-ledelse

HSE-ledelse forebygger ulykker eller hændelser ved særlige opgaver og er medvirkende til at minimere risici for arbejdsskader på byggepladsen. MI Support A/S har stor erfaring med HSE-ledelse. Vi sikrer, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø og overholder dansk lovgivning og krav om arbejdsmiljø – alt efter byggeriets størrelse.

Bygherrerådgivning

Vores bygherrerådgivere varetager bygherres interesser gennem hele projektet og det er vores opgave som bygherrerådgiver, at får samarbejdet med bygherre til at forløbe smertefrit. Vi er medvirkende til at klargøre mål for projektet, vi hjælper således at bygherres krav bliver opfyldt og vi oplyser om projektets muligheder og alternativer.

MI Support Construction er din sikkerhed for et godt resultat

MI Support Construction er baseret på handlekraftige, ansvarlige og motiverede medarbejdere. Medarbejdere, der har særlige kompetencer og viden omkring bygge-, projekt- og sikkerhedsledelse, der med faglig stolthed arbejder målrettet og engageret med opgaver.

Vores erfaring giver os den viden, det kræver at levere et godt resultat hver gang. Vi arbejder hurtigt og målrettet og yder vores bedste i alle døgnets 24 timer. Vi overholder alle krav om kvalitet, tid og økonomi med særligt stort sideløbende fokus på sundhed, miljø og sikkerhed (HSE). Vores lægger stor vægt på kontrol og transperans således at alle interessenter er afstemt med projektets udvikling. Dette sikrer, at vores resultater lever op til vores kunders forventninger.

Med udgangspunkt i hver enkelt opgave, skaber vi løsninger i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Dette gør, at vi i fællesskab opnår det bedste resultat.

Vores konsulentydelser

MI Support Construction tilbyder en bred vifte af ydelser indenfor byggeri og sikkerhed.
Læs mere om vores ydelser og hvordan vores erfarne konsulenter, kan sikre at I får afdækket jeres behov og I når i mål med jeres projekt.

PROJEKTLEDELSE

Projektledere fra MI Support leverer projekter, der er afstemt i forhold til økonomi, tid og påkrævet sikkerhed. Det kræver et solidt forarbejde og udførlig dialog med bygherre. Denne dialog er essentiel fra starten, så forventninger afstemmes.

BYGGELEDELSE

Byggelederen er bindeled mellem rådgiver og udførende. Håndværkere og entrepriseejeres spørgsmål til tegningsgrundlag er en naturlig del af et byggeprojekt. I MI Support påtager vi os ansvaret og sørger for, at der er dialog gennem hele projektet.

BYGHERRERÅDGIVNING

MI Support Construction tilbyder bygherrerådgivning i alle faser af byggeriet. Vores bygherrerådgivere er vant til at færdes på byggepladser og kender til alle led i arbejdsprocesserne, der sikrer den bedste kvalitet og resultat.

HSE-LEDELSE

HSE-ledelse (EHS, SHE, QHSE) forebygger ulykker eller hændelser ved særlige opgaver og minimerer risici for skader under normale forhold. MI Support har erfaring med HSE under alle faser i byggeriet og efter handover.

TIDSPLANLÆGNING

Tidsplanlægning er en vigtig del af vores arbejde. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte projekt og dets faser, når vi skal lave tidsplan for fx et byggeri.

FORANDRINGSLEDELSE

Ændres driften under et byggeri kan det betyde ændringer for medarbejderes vaner, rutiner og arbejdsgange. Vi har den erfaring det kræver, at opretholde tilfredshed blandt medarbejdere under forandringer.

ØKONOMI

I MI Support kan varetage hele eller dele af projektets økonomi. Under hele forløbet arbejder vores controller tæt sammen med enten projektlederen, byggelederen eller begge. Controlling skaber synlighed og bevidsthed omkring projektets status.

IKT-LEDELSE

Vores IKT-ledere tilrettelægger, koordinerer og leder det digitale samarbejde, når der skal bygges. Med en IKT-leder fra MI Support IT kan I sikre jer, at I opnår størst udbytte af den samlede anvendte teknologi.
Sonny Christensen MI Support A/S

Sonny Christensen

Direktør
Jonas Terkild Christensen MI Support A/S

Jonas Terkild

IT og Økonomi
Simon Terkild Christensen MI Support A/S

Simon Christensen

Byggeledelse og HR
Lars Christiansen MI Support A/S

Lars Nørager

Byggeledelse og Kvalitet

Vores Samarbejdspartnere

Novo Nordisk Logo
Novo Nordisk
Rockwoll Logo
Rockwoll
CPH Lufthavn Logo
Københavns lufthavn
Novozymes Logo
NovoZymes

MI Support IT

MI Support IT A/S er en del af MI Support og leverer IT drift og konsulentydelser til mange spændende brancher. De kan også levere digitale løsninger til byggebranchen.
cross menu