Ydelser

Byggeledelse

Byggeledere fra MI Support tager bygherres projekt fra idé til virkelighed. Vores byggeledere kan planlægge og styre jeres næste bygge- eller anlægsprojekt. I MI Support tilbyder vi byggeledere med stærke kompetencer og bred erfaring inden for byggeledelse.

Få en stærk sparringspartner fra start til slut

I MI Support har vi erfaring med at varetage alle størrelser af opgaver. Nogle af vores samarbejdspartnere bygger større, komplicerede produktionsanlæg i pharmaindustrien, og her er vi med i både design-, anlæg- og byggefasen. Andre skal have hjælp til at få et mindre projekt i mål og gøres klar til handover.

Vi tager altid udgangspunkt i hver enkelt sag og finder den helt rette konsulent til at løse opgaven, så vores samarbejdspartnere får det bedst mulige resultat.
Kontakt os og hør mere

Hvorfor vælge en byggeleder fra MI Support?

Med en byggeleder fra MI Support repræsenteret på byggepladsen får bygherre kontrol over tid, økonomi og kvalitet.

Løbende rapportering og kontrol

Vores byggeledere rapporterer løbende til bygherre, som vil være opdateret inden for alle aspekter under byggeriet.

Sikker håndtering af ændringer

Vores byggeledere sørger for at indarbejde det i byggeriets tidsplan, hvis der opstår ændringer i byggeriet, og økonomien vil blive forhandlet på plads med entreprenører og godkendt af bygherre inden iværksættelse.

Koordinering med alle parter

Vores byggeledere tager hånd om koordineringen mellem de mange forskellige faggrupper på byggepladsen. De er vant til at færdes på byggepladser og kender til alle led i arbejdsprocesserne. Det, mener vi, sikrer den bedste kvalitet og det bedste resultat.

Byggelederens rolle i forberedelsesfasen

Byggelederens opgaver og ansvarsområder i forberedelsesfasen af et projekt kan variere afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet. En byggeleder fra MI Support kan blandt andet tilbyde:
at rådgive bygherre i forbindelse med udbudsstrategi
at stå for kvalitetssikring af projektmateriale
at gennemgå projektmateriale sammen med teknisk fagtilsyn.
Jonas fortæller ved tavle med postits

Byggelederens rolle i udførelsesfasen

I udførelsesfasen af byggeriet kan en byggeleder fra MI Support tilbyde:
at deltage ved opstarts- og projektgennemgangsmøder
at deltage i tidsplans- og økonomimøder
at gennemgå økonomi, som præsenteres for bygherre
at vurdere behov og rimelighed for ekstraarbejde og krav fra entreprenøren
at godkende fakturaer på baggrund af stadeopgørelser
at stå for løbende gennemgang på byggepladsen med henblik på kvalitet
at gennemgå tilsynsplan og løbende stikprøvekontrol af tilsynsnotater
at gennemgå udbudskontrolplan og stikprøvekontroller af DV og KS-materiale
at stå for stikprøvekontrol af mangelgennemgang og udbedring af mangler
at sørge for kvalitetssikring af Commissioning Plan og sikre, at den gennemføres
at følge op på Commissioning Plan og kontrollere drift
at skrive referat af møder med entreprenør
at deltage i ugentlige møder på pladsen samt rundering før og efter byggemøder
at gennemgå tilsynsplan og løbende stikprøvekontrol af tilsynsnotater
at stå for løbende rapportering samt fremsendelse af rapport
at rådgive bygherre ifm. konflikthåndtering ABR89/18 og AB92/18
at deltage ved mangelgennemgang og afleveringsforretninger.
– Vi har stort fokus på diversitet, og det er vigtigt for os, at vores byggeledere kan arbejde sammen med alle – uanset uddannelse, seksualitet, etnicitet, sprog eller kulturel baggrund. Derfor stiller vi store krav til vores byggelederes kompetencer inden for kommunikation og ledelse.
Sonny Christensen
Ejer & stifter af MI Support

Inddrag en byggeleder tidligt og kom godt fra start

Ved at inddrage vores byggeledere tidligt i projekteringsfasen, kan vi bidrage med ekspertviden i bygbarhed, arbejdsprocesser og grænsefladekoordinering. Dette giver bygherre et godt og solidt overblik over byggeprojektet, og det skaber en tryg byggeproces.

MI Supports byggeledere har fokus på at planlægge arbejdsprocesser, der bliver gennemgået på ugentlige tidsplanmøder sammen med alle involverede parter.

Det er byggelederens ansvar at administrere de indgående kontrakter og varetage bygherres interesser overfor interessenter.
Få hjælp af en kvalificeret byggeleder

Fokus på et sikkert arbejdsmiljø

Hos MI Support tager vi arbejdsmiljø seriøst. Vi har et team af sikkerhedskoordinatorer, der står klar til at tage hånd om sikkerheden på byggepladsen. Alle vores arbejdsmiljøkoordinatorer er uddannede og har erfaring inden for alle led af byggeriet.

Ved at benytte vores arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen sikrer I, at byggeriet vil være muligt at arbejde på uden risiko for nedslidning eller ulykker.

I udførelsesfasen sikrer vi, at bygherres forpligtelser overholdes, og at byggepladsen er sikker for alle, der færdes der. Vi har en dialogbaseret tilgang og inddrager alle aktører på byggepladsen.
Læs mere om arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi tilbyder pharmaspecialiseret byggeledelse

Mange af vores byggeledere i MI Support er specialiseret i byggeledelse inden for pharmaindustrien – herunder alle de processer, der skal til for at planlægge, designe, bygge og vedligeholde de nødvendige faciliteter til at producere og teste lægemidler og medicinsk udstyr.

Pharmaindustrien har strenge krav til renhed, sikkerhed og hygiejne, og bygninger og udstyr skal overholde en række standarder og reguleringer for at sikre, at de producerede produkter er sikre og effektive.

Vores byggeledere indgår i tæt samarbejde med både arkitekter og ingeniører for at sikre, at alle aspekter af byggeriet opfylder de nødvendige standarder og krav.
Læs mere om vores samarbejdspartnere
– Vi anser vores byggeledere som bindeleddet fra idéfase til realisering. De samler alle leddene i byggeriet og er den røde tråd med ansvar og overblik fra start til slut.
Simon Christensen
Sr. projektleder & medejer af MI Support
Byggeleder Dan Larsen står foran containtere

Vores byggeledere har fagligheden i top

Vores byggeledere er som regel uddannede ingeniører eller bygningskonstruktører, og de har stort fokus på tværfagligheden i deres arbejde. De besidder overblikket og har et grundigt kendskab til alle faser i byggeprocessen.

Bygningskonstruktører fra MI Support er uddannede til at varetage den praktiske og tekniske projektering fra skitse til hovedprojekt, og dette gøres i samarbejde med projekteringens øvrige parter, f.eks. andre ingeniører, arkitekter og myndigheder.
Arbejdet for en byggeleder i MI Support indebærer blandt andet:
at bistå både projektering og praktisk byggeledelse
at være central aktør blandt projektudbydere, bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere, leverandører, myndigheder og brugere
at skabe overblik over de mange fag og tilknyttede specialister
at benytte aktuelle digitale værktøjer.

Skab mere værdi til jeres byggeri med en kompetent byggeleder

Vores byggeledere i MI Support har det fulde overblik over opgaven og alle involverede parter – herunder også offentlige myndigheder.

De kan lede og overvåge en bygge- eller produktionsproces og er trænet i at forudse, hvor problemer eller udfordringer kan opstå, der kan have indflydelse på resten af byggeprocessen.
Kontakt os i dag og hør mere