Strategi 2016-10-26T19:43:04+00:00

Om MI Support     |      Vision og mission      |      Strategi     |    Færdigheder     |     Sponsorater

Vores kvalifikationer og kompetencer matcher de krav, der stilles for at være med i forskellige opgavetyper inden for både nybygning og ombygninger.

Ansvarlighed og faglig stolthed er en del af vores værdigrundlag. Vores mål er altid at have tilfredse kunder. Det er vigtigt, at enhver opgave, uanset størrelsen, altid starter med en forventningsafstemning omkring opgaveløsningen. Vi bemander opgaver med dygtige ingeniører, bygningskonstruktører og professionelle pladsfolk.

Når opgaven/projektet er startet, er vi opmærksomme på processen. Ofte kan der gøres processtyringstiltag som forbedrer kvaliteten af arbejdet og tidsplanen. Vi har en række redskaber, som vi på baggrund af vores erfaringer gennem mange år, sammen med lysten og modet til at tænke kreativt, har udviklet sig i MI Support og som vi bruger i vores daglige arbejde.

Vi er kendte for:

  • At arbejde hurtigt og målrettet og tæt på brugernes praksis
  • At være handlekraftige
  • At yde service alle døgnets timer/alle dage
  • At overholde krav om kvalitet, tid og økonomi omkring opgaverne
  • At have et særligt fokus på sundhed, miljø og sikkerhed (HSE)
  • At skabe innovative løsninger sammen med brugerne