Sikkerhedskoordinator 2016-10-26T19:43:03+00:00

HSE-ledelse     |      Sikkerhedskoordinator      |      PSS      |      HSE-flow

HSE ledes af en sikkerhedskoordinator. Koordinatoren har ansvar for følgende med fokus på sikkerhed:

 • Planlægge de forskellige arbejder herunder at lave en HSE-tavle
 • Skabe samarbejde mellem entreprenører
 • Koordinere aktiviteter der beskytter ansatte mod ulykker og sundhedsrisici
 • At arbejdsgiverne anvender forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde
 • At arbejdsgivere anvender PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed)
 • Kontrollere arbejdet på byggepladsen herunder kontrollere entreprenørers faciliteter

Inden projektets opstart udarbejder sikkerhedskoordinatoren HSE-retningslinjer og procedurer for bygherren. Sikkerhedskoordinatoren skal derudover ajourføre at PSS overholdes og foretage tilpasninger efter byggeriets fremgang. Det er også sikkerhedskoordinatorens ansvar at have fingeren på pulsen og være opdateret med nye lovgivninger og standarder under gennemførelse af projektet.

Under gennemførelse af projektet tager sikkerhedskoordinatoren ansvar for:

 • Obligatoriske sikkerhedsmøder
 • Daglige runderinger
 • PSS
 • Ulykkesfrekvens
 • Risikovurdering
 • Sikkerhedspræsentation
 • Kommunikation med autoriteter (f.eks. Arbejdstilsynet)
 • Mønsterarbejdspladsrunderinger
 • Håndtering af varmt arbejde