PSS 2016-10-26T19:43:03+00:00

HSE-ledelse     |      Sikkerhedskoordinator      |      PSS      |      HSE-flow

I projekteringsfasen udarbejdes en PSS, Plan for Sikkerhed og Sundhed, der har til formål at sikre, at alle der arbejder på pladsen har et godt arbejdsmiljø. Derudover fungerer PSS’en som et styringsredskab for byggeledelsen og for entreprenører.

PSS’en indeholder blandt andet følgende:

  • Byggepladsens organisationsplan
  • Byggepladstegning
  • Tidsplaner
  • Beskrivelse af eksisterende forhold og risici som følge af projektets udformning
  • Beskrivelse af byggepladsens færdsels- og andre fællesområder, herunder forhold vedr. orden og ryddelighed, inklusive snerydning, grusning og affaldshåndtering
  • Afgrænsning af områder med særlige risici, samt angive specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde
  • Procedurer for kontrol med sikkerhedsforanstaltninger
  • Beredskabs- og evakueringsplaner