Projektcontrolling 2016-10-26T19:43:02+00:00

Bygge- & projektledelse      |      Model over byggeproces      |      Constructability Plan      |      Projektcontrolling

Projektcontrolling

I MI Support A/S kan vi varetage forskellige former for controlling. Det kan enten være af hele projektets økonomi eller på dele af det. Det afhænger af, hvilken aftale der indgås. Under hele forløbet arbejder vores controller tæt sammen med enten projektlederen, byggelederen eller begge.

Vores controller varetager eksempelvis følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af aftalesedler og sørge for, at de bliver sendt til leverandøren
  • Modtage fakturaer og være ansvarlig for registrering af dem i vores opfølgningssystem
  • Ansvarlig for at fakturaer distribueres
  • Ansvarlig for ordrer/aftaler omkring fakturering med kunder og at disse aftaler overholdes
  • Ansvarlig for budgetopfølgning
  • Ansvarlig for udarbejdelse af diverse rapporter, herunder månedsrapporter
  • Support/rådgivning

Projektcontrolling er vigtigt for MI Support, da vi forpligter os til at overholde økonomien på projekter. Controlling skaber synlighed og bevidsthed omkring projektets status.

En controller gør brug af forskellige værktøjer. Vi bruger Excel meget til meget af vores opfølgning og har også mange års erfaring i brugen af SAP eller lignende økonomisystemer.