Model over byggeproces 2016-10-26T19:43:02+00:00

Bygge- & projektledelse      |      Model over byggeproces      |      Constructability Plan      |      Projektcontrolling

Model over byggeproces

Inden byggeprocessen startes, designer MI Support en model over det gældende projekts aktiviteter. Den grundlæggende model anvendes i næsten alle større byggeprojekter, MI Supports model tilpasses det enkelte projekt.

MI Supports model tager højde for tid, hvilket altid differentierer fra projekt til projekt. Derudover kan særlige ydelser til- og fravælges.

Modellen afspejler forholdet mellem tid, økonomi og kvalitet. I hver fase indgår forskellige projekt- og byggestyringsaktiviteter, de kan f.eks. være:

  • Planlægge constructability
  • Interviewe brugere på ønskede udførte opgaver
  • Styre indregulering, hvor koordinering af aktiviteter med indflydelse på hinanden er essentiel

Ydelser i de forskellige faser kan fremsendes efter ønske sammen med en model, hvor tidslinjen er med