Cases 2016-10-26T19:43:03+00:00

Referencer      |      Cases     |      MI Support Globalt

Ombygning af etage for pharmavirksomhed

Det overordnede projektgrundlag var at bygge nye faciliteter til afdeling for kvalitetskontrol hos en kunde i pharmaindustrien. Ofte har MI Support bygget laboratorier, vaskerum, vejerum, opbevaringsrum, HPLC-rum mm., derfor er succeser fra andre projekter også indgået her. Et eksempel herpå er HPLC-rum, hvor brugere nærmest ikke bemærker slanger, waste og computere, som kan skabe udfordringer.

Når dele af bygninger renoveres, skal der tages forbehold for andre etager samt eksisterende anlæg og installationer. Dette kræver skarp koordinering med andre etager, blandt andet når shut down og indskæring på eksisterende rør finder sted.

MI Support har til dette projekt leveret bygge- og sikkerhedsledelse samt siddet med i styregruppen, hvor der er leveret teknisk rådgivning. Vi har været en del af alle faser fra projektering til handover.

Ombygning af etage for pharmavirksomhed
Gravko

Præfabrikeret byggeri

Præfabrikeret byggeri er flytbart og fleksibelt. Moduler leveres monterede og kun de sidste samlinger vil foregå på den permanente adresse. Det betyder, at byggeprocessen bliver kortere og byggerod minimeres. Derudover åbner det muligheder for genanvendelse/flytning, når bygningen ikke skal anvendes mere.

MI Support har deltaget i flere byggeprojekter, hvor moduler er blevet leveret. MI Support har erfaring med at koordinere selve leveringen, hvor arbejdspladsvurdering, kranløft, HSE og koordinering med bruger er nøgleord.

HSE-ledelse på kraftværk 

Avedøre kræftværk anses for at være et af de mest energieffektive kombinerede varme- og kræftværker i verden. Kræftværket består af to enheder, hvor MI Support laver sikkerhedsledelse i Unit 1 (AVV1). I Unit 1 pågår biokonvertering, hvor en stor del af anvendte fossile brændstoffer udskiftes med træpiller. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2016.

MI Support fører HSE-tilsyn eftermiddag, aften og nat (også i weekender). Det er nødvendigt med kendskab til særlige HSE-politikker gældende på arbejdspladser med mange risici. Målet er 0 ulykker, hvilket opnås dagligt ved at have en synlig sikkerhedsleder, der observerer, besvarer spørgsmål, giver godkendelser og tilladelser.

MI Support fører også tilsyn for i alt ca. 25 entrepriser ved brandopgradering og genetablering af lagre og siloer. Også her er sikkerheden forudsat kendskab til kundens rutiner og regler.

 

psyksyg Slagelse

Nyt psykiatrisygehus i Slagelse 

Danmarks mest moderne psykiatrisygehus finder man i Slagelse. Region Sjællands nye sygehus samler en lang række afdelinger – bl.a. rets- psykiatrien i Region Sjælland, der omfatter Sikringsafdelingen. I august 2015 blev projektet afsluttet og har sidenhen fået ros af Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde for at være en drivkraft for forskning og innovation på sundhedsområdet.

Bygningerne rummer innovative påfund, for eksempel er et særligt intelligent LED-lys og et vandmiljø med bobler og sportsaktiviteter tilgængeligt for brugerne.

MI Support har deltaget i projektet som byggeledelse, claim management og sikkerhedsledelse

Projekt- og byggeledelse i Schweiz og USA
Når man er en af verdens største medicinalvirksomheder, skal laboratorierne være nogle af de bedste på markedet. MI Support har ført projekt-, bygge- logistik og sikkerhedsledelse for leverandør af laboratorieinventar i Basel.

Samme medicinalvirksomhed har åbnet et globalt forskningscenter i Cambridge, MA, USA. Forskningscentret består hovedsagligt af laboratorier og kontorkomplekser og blev ved udgangen af 2015 overdraget til brugere. Projektet har varet ca. 13 måneder, hvor MI Support har ledet byggeriets fremdrift, superviseret, ført HSE-tilsyn og styret logistik for vores samarbejdspartnere med levering af inventar.