Bygherrerådgivning

En bygherrerådgiver varetager bygherrens interesser gennem hele projektet. Derudover er det bygherrerådgiverens opgave at samarbejde med bygherren.

MI Support tilbyder:

  • Klargøre mål for projektet
  • Sørge for at bygherrens behov bliver dækket
  • Oplyse bygherren om projektets muligheder
  • Tænke helhedsorienteret og overskue at tænke på sikkerhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed og spild gennem hele processen

KONTRAKTFORHANDLINGER OG UDARBEJDELSE AF KONTRAKTER

AB92 (eller ABT 93 ved totalentreprise) dækker over almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder. AB92 er ikke et lovkrav, men en styringsmetode vi altid anbefaler bygherren, da AB92 regulerer forventninger omkring følgende:

 • Udbud og tilbudsgivning
 • Sikkerhedsstillelse og forsikring
 • Entreprisens udførelse
 • Betalingsforhold
 • Levering
 • Mangler
 • Tvister

Handover

Vi anbefaler bygherrer, at handover sker i henhold til AB92.

cross menu