Bygge & Projektledelse

VÆRDISÆT

Projekt- og byggeledere fra MI Support A/S har mange års erfaring med at styre byggeprocesser både ved nybyggeri og renovering af bygninger, kontorer og laboratorier.
Erfaringen gør, at vores projekt- og byggeledere er bekendte med alle faser i byggeprocessen og at vi kan håndterer styring af projekter gennem alle faser. Det vil sige fra idégrundlag til handover.

PROJEKTLEDERE

Vores projektledere stræber efter at leverer kvalitative projekter, der er økonomisk, tidsmæssigt og sikkerhedsmæssigt optimale. Dette kræver et solidt forarbejde med udførlig dialog med bygherre. Denne dialog er essentiel fra starten, så forventninger til kvaliteten afstemmes.

BYGGELEDERE

Vores byggeledere stræber efter at leverer byggeledelse i verdensklasse. De arbejder altid med det mål, at byggeprojektet skal afleveres til den rette tid, i den rette kvalitet og ikke mindste til det aftalte budget.

SKABE DIALOG MELLEM RÅDGIVERE OG UDFØRENDE

Byggelederen er bindeled mellem disse to grupper. Håndværkere og entrepriseejeres spørgsmål til tegningsgrundlag er en naturlig del af et byggeprojekt. I MI Support A/S påtager vi os ansvaret for at sørge for, at der er en løbende dialog i gennem hele projektet. Vi afholder blandt andet kick-off møder, ugentlige formøder med pakkeejerne, byggemøder og efter behov stand up meetings på vores projekter.

VÆRE SYNLIG PÅ BYGGEPLADSEN

Byggelederen gør meget ud af at være synlig på byggeplads ved flere gange dagligt at foretage runderinger på byggepladsen.

KOORDINERING

Byggelederen sørger for skabe et glidende samarbejde mellem de forskellige fag på byggepladsen. I MI Support A/S har vi en positivliste indeholdende forskellige fagentreprenører. Den indeholder eksempelvis entreprenører inden for proces, aptering, el, ventilation, BMS, FMS, ultility og gasser. Det er byggelederens mål, at fagene er medspillere. Har bygherren ikke selv et ønske om brug af entreprenører, har vi altid et A-hold, som vi anbefaler.

ANSVAR

Byggelederen tager blandt andet ansvar for fremdriften i projektet og for at nationale og regionale love samt bekendtgørelser og bygherrens politikker overholdes. Byggelederen er også ansvarlig for styring af økonomien til byggeledelse, byggepladsdrift og HSE ledelse.

PROCESOPTIMERINGSREDSKABER

Vores projekt- og byggeledere anvender i deres daglige arbejde en bred vifte af procesoptimeringsredskaber. Eksempler på nogle af disse værktøjer er følgende:

  • Tidsstyring (MS project)
  • Risikoanalyse
  • Logistik
  • Anmeldelse af byggepladser til AT
  • Tool talks møder
  • Formøder med pakkeejere
  • Byggemøder
  • Stand up meetings (formandsmøder)
  • On site møder (projektgennemgang på stedet)
  • Mangelgennemgang og handover
cross menu